Gå direkte til indhold

Service

Selvbetjening for Service

Viser 10 af 15
 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser udvikling i dansk erhvervslivs aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes branche, beskæftigelse og omsætning i dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet.

 • Folkebiblioteker

  Statistikken viser aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Konjunkturbarometer for serviceerhverv

  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser inden for servicesektoren. Her indberettes omsætning, beskæftigelse, salgspriser/servicetakster og produktionsbegrænsninger samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.

 • Museer

  Museumsstatistikken belyser danske museers besøgstal og antal åbningstimer og omfatter samtlige museer inkl. hovedmuseer, museumsafdelinger under hovedmuseer og enkeltstående museer.

 • Overnatninger på campingpladser

  Statistikken belyser strukturen og udviklingen i overnatninger på campingpladser. Her indberettes kapacitet, åbningsperiode, faste udlejede standpladser samt gæstenætter. Undersøgelsen gennemføres hver måned, hvor statistikken også offentliggøres.

 • Overnatninger på hoteller

  Statistikken belyser strukturen og udviklingen i overnatninger på hoteller og feriecentre mv. Her indberettes gæstenætter fordelt på nationaliteter og formål. Undersøgelsen gennemføres hver måned, hvor statistikken også offentliggøres.

 • Overnatninger på mindre hoteller, campingpladser o.l.

  Statistikken viser udvikling i kapacitet og belægning på mindre hoteller, campingpladser o.l., ligesom formålet mere bredt er, at danne grundlag for udformning af udviklingsinitiativer og turismepolitik. Undersøgelsen gennemføres hvert år.